SEO usluge za Va?u firmu - Zagreb ili Hrvatska

SEO je zanimljiva grana koju simbolizira stalna promjena. Mogu?e je da je SEO optimizacija ra?ena prije koju godinu ve? zastarjela. SEO se razvija. Moderni SEO je povezan sa svim drugim aktivnostima unutar firme.

Mi nudimo vrhunsku SEO uslugu, bilo da imate online shop (e-commerce), malu ili veliku firmu. Pravila SEO-a su jednaka za sve.

 

Pro?li su dani kada se jednostavno moglo manipulirati Google-ovim algoritmom kako bi dobili top pozicije iako ste tek plasirali proizvod/uslugu. Googleov cilj je prenijeti realnost "offline" svijeta u online. Tako da, ako ste poznati po nekom proizvodu/usluzi u realnom svijetu, trebali biste biti i dobro rangirati na Google pretra?ivanjima za taj proizvod/uslugu. To se ne doga?a uvijek pa ?e kvalitetna SEO optimizacija prevagnuti koja ?e firma biti bolje rangirana na tra?ilicama.

?esto nam klijenti pristupaju govore?i da bi oni trebali biti bolje rangirani. Tada mi dobro izanaliziramo stanje sitea, biznisa, konkurenciju i vidimo kakav je njihov potencijal za rangiranje na Googlu. Svaka firma ima druga?iji ranking potencijal.

 

 

Tko ?e raditi na Va?em SEO-u:

Filip ?ilobod

Filip je osniva? Honest Marketinga i SEO Specijalist. Ina?e iz Zagreba, po?eo je svoju karijeru kao SEO pripravnik u jednoj irskoj agenciji za izradu websitea i digital marketing. U istoj je firmi kasnije bio SEO manager tima od 4 ljudi. Radio je sa raznim firmama na njhovom SEO-u i digital marketingu. Od svjetskih hotela, restorana do ecommerce businessa i manjih poduze?a.

 

Spojimo se na Linkedinu:

 

CV

 

SEO & Digital Marketing Recenzije:

"Filip nas je spasio. Morali smo pod hitno obaviti odre?eni dio SEO-a jer smo mijenjali website. Bilo je dosta tehni?kih pote?ko?a, ali je Filip uspio rije?iti slu?aj i vrlo profesionalno obaviti posao. Odli?no je obavio posao tako da smo odlu?ili produ?iti ugovor. Definitivno preporu?am."

Liezel Norval-Kruger, vlasnica @ Eatsplorer

"Anga?irali smo Filipa da radi na na?em tehni?kom SEO-u na websiteu kako bi nam olak?alo da pove?amo broj posjetitelja i prodaje. Mnogo zna o SEO-u i lako je sura?ivati s njime."

Jade Cox, Marketing Manager @?Sail Croatia

"Filip mi je pomagao sa websiteom od hotela i kada smo mu dali novi content on se potrudio da na? hotel rangira visoko na Googlu s tim contentom. Preporu?io bi Filip svakome tko tra?i SEO specijalista."

David Glynn, Marketing communications @?Radisson Galway

Emeline-Jonet-photo-website

"Pozvala sam Filipa iz Honest Marketinga da odr?i govor i radionicu u Bank of Ireland Grand Canal Square start-up centru u Dublinu. Dao je sa?et i edukativan govor pun zanimljivih i korisnih ideja koje su se svidila slu?ateljima."

Emeline Jonet, Administrative assistant @ Laregion

0 (2)

"I am starting up my own app called DapDap which promotes events. As I am only starting out, I met with Filip to ask him what would be some good ways to market my app online, as I knew he has a lot of experience in digital marketing. Filip sat down and listened to me for about an hour to get a real good insight into me and my apps. He then followed up later with a great comprehensive digital marketing plan for me. I'm glad I met Filip I learned a lot from him."

Andrew Irwin, app creator @ Safe Drive

"Pomogao je dosta sa SEO i digital marketing kampanjama. Odli?na komunikacija i odaziv na poruke. Preporu?io bi ga svakome tko treba digital marketing!"

Du?ko Su?a, Digital marketing manager @?Crytek

POGLEDAJTE ?TO SVE UKLJU?UJE NAS PAKET UZ SEO!

 

 

 

KONTAKT

Molimo unesite va?e ime.
Molimo unesite poruku.

Copyright 2020 | Honest Marketing