PPC ZA Hotele

PPC postaje sve popularniji za hotele, a kako izgleda to ce biti dugoro?ni trend. Jedan od razloga je jer sve vi?e ljudi koristi mobitele, a PPC oglasi zauzimaju vi?e prostora u Google rezultatima na mobitelu.

To je jedan od razloga za?to ?ete vidjeti pad organic traffic u odnosu na lani, jer vi?e ljudi ce i?i na oglase na mobitelima.

Mi se dr?imo 3 principa u kreaciji Google ogalsa za hotele: kreativnost, segmentacija i personalizacija oglasa. Google nam danas daje vise informacija o potencijalnim gostima nego ikad prije. Npr. postoji mogucnosti targetiranja bogatijih ljudi iz SAD-a. To je odli?na opcija za luksuzne hotel ne primjer.

Hoteli obi?no imaju i vjen?anja, restorane, spa u sklopu hotela. Preporu?amo jeftinije display ads za te usluge.

Imate vec digital marketing providera?

Nema veze, prebacite se kod nas i ako Vam se ne svidimo nakon mj dana dobiti netrag novce!

Najce??e kori?tene vrste PPC oglasa za hotele su:

 

  1. Search PPC Ads- Oglasi koji se pojave na vrhu pretra?ivanja na Googlu (aktiviraju se kada osoba upise odredeni kivord u Google)

2. Display PPC Ads - Slikovni oglasi koji se pojavljaju na tu?im websitima. Npr. mo?emo targetati ljude koji su posjeitili Vas booking engine sa book direct reklamom!

3. Youtube PPC Ads -Va? video hotela (vjen?anja itd) koji se pojavljuje na Youtube-u.


Segmentacija je klju? svega. Optimizacija PPC oglasa se kod nas svodi na to da se oglasi na pokazuju svakome iz Va?e grupe potencijalih gostiju nego samo onima koji imaju najve?u sansu da bukiraju kod Vas.

Ve?ina hotela danas koriste Brand PPC oglase kako bi bili iznad OTA's.

Problem je sto nitko vise ne preispituje tu odluku. U Honest Marketingu mi sve preispitujemo i tra?imo odgovore medu podacima sa sita. Otkrii smo jedinstvenu formulu za ROI na brand PPC koji je manji nego onaj kojeg ve?ina agencija ra?una!

KONTAKTIRAJTE NAS

Molimo unesite va?e ime.
Molimo unesite poruku.

Copyright ? 2019 Honest Marketing

Created To perfection By Milun Kukalj