Digitalni Marketing za Hotele

Digital marketing je izraztio bitan za hoteljerstvo, a hoteljerstvo je veoma specificna i kompetitivna grana zbog OTA's i drugih hotela. Honest Marketing ima "super team" experata za hoteljerstvo koji ?e Vam pove?ati broj direkt bookinga.


Za?to nas izabrati ?

Mi spajamo bogato iskustvo koje smo dobili rade?i sa nekim top hotelima u Europi sa na?om jedinstvenom poslovnom filozofijom Honest Marketing-a - transparentnost, iskrenost i alokacija dovoljno vremena za klijente.

Sigurni smo da je Honest Marketing najbolja digital marketing opcija za Va? hotel! Pro?ite kroz na?e usluge koje nudimo hotelima i kontaktirajte nas da po?nemo sa analizom Va?eg sitea i da napraimo plan za pove?anje direkt bookinga!

Ovo su neke od usluga koje nudimo koje ce Vam donijeti vi?e direkt bookinga

SEO se uvijek mijenja + SEO za hotele je specifi?an. Radili smo SEO za preko 30 hotela i radimo sve vrste SEO-a kako bi dobili kvalitetan traffic na site.

Google oglasi postaju sve va?niji i ?e??e koristeni za hotele. Mi poku?avamo ?to vi?e segmentirati oglase tako da se pokazuju samo onima koji imaju ve?u ?ansu da ?e bukirati.

reporting-680x380

Osim optimizacije, dosta vremena provodimo analiziraju?i podatke. Prednost digital marketinga je da ima nevjerojatnu koli?inu podataka, jedino ih treba razumijeti i Vama interpretirati.

Nudimo konzultantske usluge revenue managementa koje ?e Vam pove?ati broj direkt bookinga.

Pogledajte na? Instagram (3 slike dolje) na kojem je jo? informacija o nama!

Na?e znanje i iskustvo

Imamo tim koji ?e Vam donijeti vise ljudi na website i vise direkt bookinga.

Filip je radio na digitalnom marketingu za vi?e od 30 razli?itih hotela po Europi (od 5 star "Leading Hotels Worldwide" do 3 star) - najvise iz Irske i UK-a.

Matea je vise od 10 godina u hoteljerstvu. Od doma?instva do voditeljice prodaje za grupu irski hotela. Ona je na?a stru?njakina i konzultantica za revenue management i op?enito hoteljerstvo.

Milun je na? IT stru?njak. Kada nam treba IT savjet obra?amo se njemu.

 

Digital Marketing za Hotele
%
Hotel Revenue Management & Konzulting
%
Web Dizajn
%
Tko ?e raditi na Va?em hotel projektu:
seo expert in galway

Filip ?ilobod

Filip je osnovao Honest Marketing nakon godina iskustva radeci u nekoliko irskih digitalnih agencija specijaliziranih za hotele. Radio je sa raznim hotelima po Europi (kontaktirajte za listu).

Tamo je radio SEO & digital marketing za hotele. Nakon 5 godina iskustva je nastao Honest Marketing.

matea

Matea ?ragalj

Matea je izrazito ambiciozna i sposobna. Ima 10 godina iskustva u hoteljerstvu od doma?instva, evenata, revenue managementa u Starwood hotelsima do voditeljice prodaje za grupu irskih hotela. Ona je na? revenue management konzultant i vrlo va?an dio tima. Sretni smo ?to je imamo u na?em timu!

KONTAKTIRAJTE NAS!

Molimo unesite va?e ime.
Molimo unesite poruku.

POGLEDAJTE ?TO SVE UKLJU?UJE NA? PAKET USLUGA!

Copyright 2020 - Honest Marketing