HOTELSKI KONZULTANT & REVENUE MANAGEMENT ZA HOTELE

Anga?irajte na?u savjetnicu za Hotele i Revenue Management

 

Ukoliko ?elite smanjiti izdvajanja za Booking.com i druge OTA's te ?elite pove?ati broj direktnih bookinga u hotelu onda ste na pravom mjestu!

Iz godine u godinu Revenue management postaje sve va?niji u upravljanju profitabilno??u hotela. ‘’Prodati odgovaraju?u sobu, odgovaraju?em klijentu, u odgovaraju?em trenutku, po odgovaraju?oj cijeni’’. Na?a definicija ne uklju?uje I ovo: “Preko odgovaraju?eg distributivnog kanala, uz najefikasniju proviziju’’.

Mi smo tu da te kanale I proviziju srezemo na nulu, te ostvarimo ?to ve?i broj direktinih bookinga. Uvijek mjerimo revenue management po odre?enim segmentima, koliko bi koji segment gostiju bio spreman platiti no?enje u hotelu. To odre?ujemo tako da pratimo kretanje ponude i potra?nje. Zato trebamo imati fleksibilne cijene no?enja.

Desetlje?ima, pogotovo u Hrvatskoj, business plan hotelskog i Revenue managementa je uklju?ivao primarno da se sobe prodaju preko OTA'sa. Mi ?emo Vam pokazati kako pomaknuti bookinge sa OTA's na direktne bookinge. Umjesto da pla?ate komisiju 15%-20%, koji puta i 30% trebamo potaknuti goste da bukiraju dirketno sa hotelom gdje je obi?no tro?ak bukiranja 5%-7%. Time ?e hoteli u?tedjeti na proviziji te ?e imati direktan i presonalizirani odnos sa gostima.

S KIME ?ETE RADITI:

matea

Matea ?ragalj

Matea je na?a savjetnica za Revenue management sa 10 godina iskustva. Po?ela je u hotelijerstvu jo? u srednjoj ?koli. Radila je u luksuznim hotelima poput Kempinski Hotels, Starwood i Marriott te sada radi za grupu irskih hotela kao Group Sales Manager. Matea radi I kao Sales consultant za startupove. Ona je ekspert za Revenue management te ima izvrsne rezultate u book direct kampanjama. To joj je primarni cilj!

KONTAKTIRAJTE MATEU

Molimo unesite va?e ime.
Molimo unesite poruku.

Copyright Honest Marketing 2020